Bijgewerkt tot:

30-11-2014

Aantal inzenders:

159

Soort:

Aantal:

Zangkanaries:

28

Kleurkanaries:

563

Postuurkanaries:

151

Tropische vogels:

400

Bastaarden:

2

Europese Cultuur Vogels:

37

Kromsnavels:

336

Grondvogels en Duiven:

16


+ ------

Totaal:

1533

Alle inzenders

Hartelijk dank